Vänligen välj företag eller privatperson.
Företag Privat
UC

Djurhagshusvägen 325, 254 77 Fleninge

Måndag-fredag: 08.00-17.00, Lördag: 10.00-14.00 (April-Sep)

Integritetspolicy

Fleninge Trädgårdsmaskiners generella bestämmelser för hantering av personuppgifter

Dessa bestämmelser förklarar hur och varför Fleninge Trädgårdsmaskiner AB, härefter FTMAB, samlar in och använder dina personuppgifter.

För att kunna erbjuda dig de tjänster och produkter som FTMAB tillhandahåller behöver vi behandla dina personuppgifter enligt dessa bestämmelser. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller använder vår hemsida är det viktigt att du läser dessa bestämmelser. Om du fortsätter använda tjänsterna som FTMAB tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i dessa bestämmelser i sin helhet.

Dessa bestämmelser gäller för alla tjänster som FTMAB tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss
I samband med köp av tjänster och produkter som tillhandahålls av FTMAB, kan du komma att direkt eller indirekt ge FTMAB information om dig själv. Detta kan inkludera:

•Identitets- och personinformation– namn och annan typ av identifikationsdata till dig
•Kontaktinformation – leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
Betalningsinformation – fakturainformation etc.
Slutkundsinformation – person- och kontaktinformation om dina kunder.

Information vi samlar in om dig
Vi samlar in icke-personlig information, såsom IP-adresser, ofta besökta sidor och nedladdade filer. Detta ger oss information om webbsidans prestanda, om hur många besökare vi har på sidan, vilka sidor som är mest populära och hur ofta besökare är inne på sidan. Kommunikation med oss via e-post eller via andra kanaler.

Informationen som du tillhandahåller FTMAB och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med FTMAB, den övriga informationen vi samlar in är generellt sett är nödvändig för andra syften beskrivna nedan.

Varför och hur använder FTMAB din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster och produkter som FTMAB erbjuder. På följande lagliga grunder behandlar FTMAB dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade Utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig
För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig
För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av FTMAB’s tjänster samt produkter och för övriga statistiska ändamål. Utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen
För att kunna erbjuda de tjänster och produkter som FTMAB tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna Utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att kunna kommunicera med dig angående andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig Andra berättigade intressen

Kommunicera med dig

FTMAB kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta FTMAB genom att maila kontor@wbmfleninge.se och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

När du köper en produkt eller en tjänst så ingår du ett avtal. FTMAB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig samt få avtalad ersättning.

FTMAB överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel fakturaservicepartner, installatörer och logistikföretag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraaktuella åtaganden, gör vi det endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur använder FTMAB cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt.

Kontaktuppgifter

Fleninge Trädgårdsmaskiner AB (“FTMAB”) är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556722-3895. Bolaget har sitt säte Djurhagshusvägen 325, 25477 Fleninge.

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Torbjörn Ljungqvist som hjälper dig med att bemöta ditt klagomål.

FTMAB har ett dataskyddsombud med fokus på dataskyddsfrågor. För frågor kring hur vi arbetar kring dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter så får du mer än gärna ställa dina frågor direkt till vår oss. Du når oss enklast genom att skicka ett mail till kontor@wbmfleninge.se

Personuppgiftsansvarig är:
Torbjörn Ljungqvist

Fleninge Trädgårdsmaskiner AB
Djurhagshusvägen 325
25477 Fleninge

FTMAB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. FTMAB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.fleningetradgardsmaskiner.se för mer information om FTMAB.

Ikraftträdande

Dessa bestämmelser träder i kraft den 25 maj 2018. FTMAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa bestämmelser genom att publicera den nya reviderade och numrerade bestämmelser på denna webbplats.

Hitta hit Kontakta oss
logga Fleninge Trädgårdsmaskiner

Hos oss finner du verktygen och maskinerna till stora som små trädgårdsprojekt. Eftersom vi sätter kundens behov i centrum gör vi vårt yttersta för att du ska få hjälp på bästa sätt. Vi kan även beställa hem specialmaskiner, samt ombesörja såväl maskinservice som transport. Välkommen till Fleninge Trädgårdsmaskiner.

© Copyright 2019. Alla rättigheter reserverade. Läs vår Integritetspolicy